Hilton - Solarus

Hilton

Hilton

Het PVT systeem geïntegreerd met warmtepompen om warm water te leveren voor 139 hotelkamers, de keuken en ander gebruik van het Hilton Hotel in Kaapstad. De PVT’s verwarmen het water voor dat wordt opgeslagen in opslagtanks. De warmtepomp zal het water verwarmen wanneer de warmwatervraag hoger is dan door de PVT’s gegenereerd. De elektriciteit die door de PVT’s wordt geproduceerd, wordt gebruikt te compensatie van het elektriciteitsverbruik van de warmtepompen. Daardoor kan men spreken van bijna 100% duurzame energie, wanneer de PVT’s worden gecombineerd met een warmtepomp.
De piekbelastingen die nodig zijn voor de productie van warm water in het Hilton hotel worden aanzienlijk verminderd dankzij het optimale ontwerp van de geïntegreerde oplossing van Solarus PVT met warmtepompen en opslagtanks. Bovendien vermindert de hernieuwbare warm water oplossing van Solarus de afhankelijkheid van externe energiebronnen. De systemen dragen bij aan de doelstelling van Hilton Travel om per 2030 de duurzaamheidsfactor van hun beperkte dakoppervlak te optimaliseren.

Marktsegment: Hotelbranche en verzorginstellingen

  • Marktsegment:               Hotelbranche en verzorginstellingen
  • Systeem:                        66 PVT panelen met 4 x 44 kW warmtepompen
  • Toepassing:                    Warmwater
  • Netto energie productie: 265.604 kWh
  • CO2 besparing:               262.949 kg COper jaar
  • Terugverdientijd:              5 jaar
  • Locatie:                            Kaapstad, Zuid-Afrika
  • Realisatie:                        2019   

Andere lazen ook

Vraag nu onze PC2s brochure aan

Vraag nu onze aH72 brochure aan