Voldoen aan alle BENG-vereisten? Het is mogelijk.

Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat deze vanaf 1 juli 2020 moet voldoen aan de eisen voor Bijna Energie-Neutrale Gebouwen (BENG). Deze eisen vervangen de Energie Prestatie Contracten (EPC), de huidige eis voor nieuwbouw. Het grote verschil is dat er bij de huidige eis geen relatie is met het energieverbruik per m2. BENG houdt hier wel rekening mee. Deze eisen zijn geformuleerd in drie BENG-indicatoren:

    1. BENG 1: De energiebehoefte voor verwarming en koeling moet lager zijn dan 25 kWh/m2a.
    2. BENG 2: Het verbruik van primaire fossiele energie moet minder dan 25 kWh/m2a bedragen.
    3. BENG 3: Aandeel van duurzame energie moet hoger zijn dan 50%.

 

Of anders verwoord: Er geldt een aparte eis voor de buitenkant van een gebouw, de zogenoemde schil, om de energiebehoefte te limiteren (BENG 1). Ook moet de energievraag van een gebouw zo veel mogelijk uit hernieuwbare energie bestaan (BENG 3). En tenslotte moet de resterende energiebehoefte zo efficiënt mogelijk worden opgewekt (BENG 2).

Aan de BENG 1 en 2 indicatoren kan worden voldaan door het verbeteren van de isolatieniveaus, een efficiënte beglazing, juiste raam-wand verhoudingen, luchtdichtheid en het gebruik van voldoende efficiënte energiesystemen om de primaire energie behoefte zo laag mogelijk te houden. Echter, het behalen van de minimale eis van 50% hernieuwbare energie (BENG 3) voor bijvoorbeeld een appartementencomplex is zeer uitdagend als er beperkte dakoppervlak beschikbaar is voor duurzame energie-opwekking. Er zijn inmiddels diverse onderzoeken gedaan naar alternatieve constructies met PV, zoals integratie in de gevel gecombineerd met zonwering. Daarmee zou het gewenste resultaat behaald kunnen worden, maar dit vraagt de nodige aanpassingen in het ontwerp van de gevel en gevelopeningen.

De Solarus oplossing voor BENG 3
Een uitstekend alternatief zonder verdere impact op het ontwerp van het gebouw zijn de hybride geconcentreerde PhotoVoltaïsche (c-PVT) PowerCollectoren van Solarus. Deze collectoren zijn uitermate geschikt om in geval van weinig dakoppervlakte te voldoen aan de BENG 3 eis.

De innovatieve concentrerende hybride technologie (warmte & elektriciteit) in de collector zorgt voor een maximalisatie van de energieopwekking per dakoppervlak. In combinatie met bijvoorbeeld een warmtepomp voor verwarming en warm water gedurende het hele jaar, zorgt de PowerCollector niet alleen voor een verbeterde efficiëntie van de warmtepomp, ook wordt het aandeel duurzame energie gemaximaliseerd. Zo kunnen de geïntegreerde energiesysteemoplossingen van Solarus 50-75% aan duurzame energie leveren voor een standaard appartementencomplex met 80 tot 100 appartementen. Exacte percentages zijn afhankelijk van de vraag en de beschikbare dakruimte.

 

Solarus focuses the sun to heat and power your building